Is vapen/dampen schadelijk voor mijn gezondheid?

Vapen of dampen is volgens wetenschappelijk onderzoek in verschillende landen veel gezonder dan het roken van tabak. In de e-liquid zitten beduidend minder toxische stoffen op voorwaarde dat deze gemaakt zijn volgens de Europese normen van veiligheid en kwaliteit.

Tabaksrook bevat naast nicotine nog meer dan 4000 giftige stoffen waaronder teer en koolmonoxide. Minstens 70 daarvan zijn kankerverwekkend. 

Bij het vapen komt er slecht een beperkt aantal toxische stoffen vrij en geen verbrandingsproducten van tabak.

Vapen of dampen is hoogstens 5% zo schadelijk voor uw gezondheid in vergelijking met tabakssigaretten.